Kwalifikacje

Posiadane uprawnienia:

·         uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości

·         uprawnienia zawodowe w zakresie: geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

·         uprawnienia zawodowe w zakresie: rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

 

Ukończone szkolenia:

·         „Omówienie zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie obowiązującym rzeczoznawców majątkowych”

·         „Zmiany stanów prawnych, podatki i weryfikacja dokumentów nieruchomości”

·         „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego”

·         „Tajniki obrotu, wyceny i zarządzania nieruchomościami”

·         „Jak fotografować nieruchomości przeznaczone do sprzedaży (wynajmu)”

·         „Urządzenia infrastruktury technicznej, pozyskiwanie praw do nieruchomości, regulacja stanów prawnych, zasady określania odszkodowań i wynagrodzeń”

·         „Wycena ograniczonych praw rzeczowych”

·         „Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych”

·         „Postępowanie rzeczoznawcy majątkowego w świetle obowiązujących przepisów”

·         „Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej”

·         „Kosztorys działalności gospodarczej pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy”

·         „Nowe regulacje prawne rynku deweloperskiego”

·         „Zasady zawierania umów z konsumentami”

·         „Nowe zasady obrotu nieruchomościami gruntowymi w stanie prawnym po 1 maja 2016”

 

·         „Nowe prawo budowlane w praktyce - analiza nowelizacji z 2015 roku”